צור קשר

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il

טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il

טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il

טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il

טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il

טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il

טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il

טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il

טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il

טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilכאן לכל שאלה