תשלום על אירוע משפחתי בודד


לתשומת לבכם
  1. חשוב: בשלב זה, לא ניתן לשלם עבור אירועים עסקיים באמצעות מערכת זו.
    לתשלום עבור אירוע עסקי, לחץ כאן

  2. הנכם מתבקשים להזין פרטים מדויקים ועדכניים.
  3. עם ביצוע התשלום, תקבלו אישור תשלום במייל ובהודעת SMS לטלפון הנייד שלכם. בנוסף, אנו נשלח עבורכם לבית העסק בו יתקיים האירוע את העתק הרישיון .
  4. רישיון זה ניתן עבור שימוש ביצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם בלבד במסגרת אירוע משפחתי ספציפי ובודד שפרטיו נמסרו על ידך.
  5. רישיון זה אינו ניתן להעברה/ המחאה ו/או הסבה. אם חל שינוי כלשהו בפרטים, עליכם לעדכן את אקו"ם לשם תיקון או ביטול הרישיון.
  6. רישיון זה הינו ספציפי לאירוע מסוים ולא ניתן להעברה/ המחאה ו/או הסבה. אם חל שינוי כלשהו בפרטים, עליכם לעדכן את אקו"ם לשם תיקון או ביטול הרישיון.
  7. אין בהסדרת רישיון זה כדי לגרוע מזכותם המוסרית של בעלי הזכויות או כל זכות אחרת שאינה מנוהלת ע"י אקו"ם.

הבא

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il