מסעדה, בית קפה

רישיון להשמעת מוסיקה במסעדות, בתי קפה באמצעות דיסקים, קלטות, רדיו, טלוויזיה, הופעות חיות, או תקליטנים


תעריף 2024

רישיון להשמעת מוסיקה במסעדה, בית קפה ורשת מסעדות

קיימים שני סוגי רישיונות שמיכה שנתיים למסעדות -

 1. רישיון לביצוע פומבי של מוסיקת רקע בלבד, מאמצעים מכאניים שונים, לא כולל אירוע עסקי ואירוע משפחתי.
  ראה תעריף בהתאם לטבלה מס' 1.
 2. רישיון למופעים של אמנים מקומיים לרבות תקליטנים לגביהם לא נגבים דמי כניסה כלשהם ובכלל זה אין כל חיוב בתנאי כלשהו לכניסה (כגון הזמנת מינימום). רישיון זה אינו כולל קיום מופעים בתשלום ו/או מופעים של אמנים זרים. ראה תעריף בהתאם לטבלה מס' 2.
מערכות שמע מסוגים שונים, קבצי אודיו, דיסקים, טלפונים ניידים, מחשבים אישיים, לפטופים, טאבלטים, רדיו, טלוויזיה, פלטפורמות אינטרנטיות/מקוונות להשמעת מוסיקה

התנאים העיקריים ברישיון

 1. דיווח טרם השמעת המוסיקה בדבר מאפייני העסק והשימוש ביצירות מוגנות
  • השמעת מוסיקת רקע - מבקש הרישיון יפנה לאקו"ם וידווח לה את כמות מקומות הישיבה המקסימלית בעסק ואת מספר ימי הפעילות השבועית בעסק.
  • מופעי אמנים מקומיים ללא דמי כניסה - ככל שמתקיימים בבית העסק מופעים של אמנים מקומיים (ולרבות הופעות תקליטנים), לגביהם לא נגבים דמי כניסה כלשהם ובכלל זה אין כל חיוב בתנאי כלשהו לכניסה (כגון הזמנת מינימום) - מבקש הרישיון ידווח את מספר ימי השבוע בהם מתקיימים המופעים.
 2. הסדרת דמי רישיון שנתיים – מבקש הרישיון ישלם לאקו"ם את דמי הרישיון השנתיים בהתאם לפרמטרים החלים על העסק על פי התעריף אקו"ם המפורט מטה.
 3. הנחת שנה ראשונה - לקוח אשר יסדיר רישיון בשנה הראשונה לפתיחת עסקו ייהנה מהנחה בשיעור של 10% מהתעריף – לשנה הראשונה בלבד. ההנחה תוענק בתנאי שהתמלוגים משולמים לאקו"ם בשנת הפעילות הראשונה של העסק ובכפוף להמצאת מסמכים רשמיים על מועד פתיחת העסק.
 4. פעילות שנתית עונתית תחויב באופן יחסי לחודשי הפעילות.

מגבלות הרישיון: הרישיון אינו כולל שימוש בפרסומי ביצירות לרבות יצירת זיקה בין יצירה/יצירות למוצר/שירות, שימוש בזכויות מוסריות, שימוש בזכות ליצור יצירות נגזרות, בזכויות מבצעים, זכויות בתקליט ובכל זכות נוספת שאינה מוזכרת בו באופן מפורש.


טבלה מס' 1

תעריף שנתי להשמעת מוסיקת רקע מרפרטואר אקו"ם באמצעי השמעה מכאניים
מס' מקומות ישיבה הסכום לשנה בש"ח (לא כולל מע"מ)
עבור שבוע פעילות מלא (7 ימים)
עד 30 1,321
50-31 1,890
75-51 2,626
100-76 3,425
125-101 4,086
150-126 4,724
175-151 5,285
200-176 5,843
מעל 201 17 לכל מקום ישיבה נוסף


טבלה מס' 2

תעריף להופעות אמנים מקומיים לרבות תקליטני ללא דמי כניסה ובכלל זה אין כל חיוב בתנאי כלשהו לכניסה (כגון הזמנת מינימום) תעריף זה כולל השמעת מוסיקת רקע בימים בהם מתקיימים מופעים כאמור
מס' מקומות ישיבה הסכום לשנה בש"ח (לא כולל מע"מ)
עבור שבוע פעילות מלא (7 ימים)
עד 30 4,623
50-31 6,611
75-51 9,195
100-76 11,989
125-101 14,299
150-126 16,537
175-151 18,498
200-176 20,450
מעל 201 62 לכל מקום ישיבה נוסף


הבהרות לעניין רשתות

הסדרת רישיונות ממספר סניפים של אותה הרשת באופן מרוכז תזכה את הרשת בהנחת תפעול של 10%. תנאי לקבלת הנחת התפעול הוא כי הסניפים משויכים לאותו מותג ואותה ישות משפטית.

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

 1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
 2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
 3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
 4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
 5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
 6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
 7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!