חדרי כושר, סטודיו למחול ותנועה

רישיון עבור השמעת מוסיקה מרפרטואר אקו”ם בשטחים הציבוריים הפתוחים באמצעי השמעה מכניים בלבד


תעריף 2024

השמעת מוסיקת רקע מרפרטואר אקו"ם בשטחים הציבוריים הפתוחים באמצעי השמעה מכניים בלבד: דיסקים, קלטות, רדיו, טלוויזיה וכדומה – לא כולל חוגים

שטח השמעה במ"ר הסכום לשנה בש"ח (לא כולל מע"מ)
100

1,861

200-101

2,792

250-201

3,472

300-251

4,343

350-301

5,451

450-351

6,795

451-500

6,973

מעל 501

204.60 לכל 100 מ'ר נוספים וחלק יחסי ממנו

 

לקוח אשר השנה הנוכחית היא השנה הראשונה לפתיחת עסקו ייהנה מהנחה בשיעור של 10% מהתעריף – לשנה הראשונה בלבד.
ההנחה תוענק בתנאי שהתמלוגים משולמים בסמוך לפתיחת העסק ובכפוף להמצאת מסמכים רשמיים על מועד פתיחת העסק.

השמעת מוסיקת רקע מרפרטואר אקו"ם במסגרת חוגים: מחול, אירובי, ריקודי עם, פלמנקו, מחול, ג"אז, בלט, עיצוב הגוף, סלסה וכדומה

תדירות הפעילות הסכום לשנה בש"ח (לא כולל מע"מ)
יום בשבוע

1,226

יומיים בשבוע

1,832

שלושה ימים בשבוע

2,482

ארבעה ימים בשבוע

3,043

חמישה ימים בשבוע

3,634

שישה ימים בשבוע

4,358

שבעה ימים בשבוע

5,082

תנאי רישיון לדוגמא – מוסיקה בבתי עסק  – יובהר כי התנאים המפורטים להלן אינם מהווים רישיון אלא תקציר תנאי הרישיון. הרישיון שיינתן למשתמש עשוי לכלול תנאים נוספים. 

הבהרות:

פעילות שנתית עונתית תחויב באופן יחסי לחודשי הפעילות, אך לא פחות מ- 50% משיעור התמלוגים הרלוונטי.

תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

  1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
  2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
  3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
  4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
  5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
  6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
  7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

רישיונות דומים

הרקדות

רישיון להשמעת מוסיקה בהרקדות עם דמי כניסה ומדריך/ה

מסיבות

אירוע חברתי - מסיבת ריקודים, מסיבת פורים, מסיבת סילבסטר


אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!