אינטרנט – שירותים מסחריים

רישיון להשמעת מוסיקה באתרי אינטרנט ו/או שירותים מקוונים ויישומונים שהם מסחריים


להסדרת רישיון לשימוש ביצירות מוגנות מרפרטואר אקו"ם בשירות אינטרנט מסחרי, יש לפנות ישירות למחלקת הדיגיטל באקו"ם. מחלקת הדיגיטל תתאים עבורך את תנאי הרישיון ותגבה תמלוגים בהתאם לתעריף הרלבנטי לפי סוג השימוש ביצירות המוגנות.

**להסדרת רישיון לשירות מקוון בעל היקף פעילות מסחרי נמוך (הכנסה שנתית של עד 19,200 ₪ וכן עד 100,000 כניסות חודשיות לשירות) – לחץ כאן
תעריפים עיקריים – לפי סוג השימוש ביצירות המוגנות:

Streaming and Streaming On Demand Services

 1. שירותי Streaming On Demand – דמי הרישיון עומדים הם בשיעור 12.5% מההכנסות של השירות, אך לא פחות מסכומי המינימום הבאים:

  • שירות מוסיקלי שצופים/שומעים בו הפקה מוסיקלית - 0.4 אג' (0.004 ₪) בגין כל השמעה/צפייה של יצירה הכלולה בהפקה המוסיקלית.
  • שירות מוסיקלי הכולל גם הפקות לא מוסיקליות - 0.025 אג' (0.00025 ₪) לכל דקת השמעה/צפייה או חלק ממנה, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימה על רישיון - 0.3 אג' (0.003 ₪) בגין כל השמעה/צפייה.

 2. שירותי Streaming

  • שירות מוסיקלי – שירות שעיקר פעילותו בהשמעת הפקות מוסיקליות - דמי הרישיון הם בשיעור של 10% מההכנסות של השירות, אך לא פחות מ-0.32 אג' (0.0032 ₪) בגין כל השמעת הפקה מוסיקלית.
  • שירות שאינו מוסיקלי באופיו - שירות שעיקר פעילותו אינו בהשמעת הפקות מוסיקליות - דמי הרישיון הם בשיעור 2.5% מההכנסות מהשירות, אך לא פחות מ-0.32 אג' (0.0032 ₪) בגין כל השמעת הפקה מוסיקלית בשירות.

הצבת חסות בשירותי Streaming/Streaming On Demand - סכום המינימום שישולם עבור שירות מוסיקלי בו מוצבת חסות, זמנית או קבועה, של שירות/מוצר או גוף מסחרי, יהיה בשיעור של פי 5 משיעור סכום המינימום הנקוב לעיל עבור שירותי Streaming ו/או Streaming on Demand.

 1. שירותי הפקות - לרבות טעינת ההפקות למכשיר הקצה של המשתמש – דמי הרישיון עומדים על שיעור של 3.125% מההכנסות, אך לא פחות מסכומי המינימום הבאים:

  • שירות מוסיקלי שצופים/שומעים בו הפקה מוסיקלית - 0.4 אג' (0.004 ₪) בגין כל השמעה/צפייה של יצירה הכלולה בהפקה המוסיקלית.
  • שירות מוסיקלי הכולל גם הפקות לא מוסיקליות - 0.025 אג' (0.00025 ₪) לכל דקת השמעה/צפייה או חלק ממנה, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימה על רישיון - 0.3 אג' (0.003 ₪) בגין כל השמעה/צפייה.

 2. שירותים אחרים

  • הפקה מוסיקלית – 0.6 אג' (0.006 ₪) לכל השמעה/צפייה בהפקה מוסיקלית, בגין כל יצירה הכלולה בהפקה המוסיקלית.
  • הפקה לא מוסיקלית – 0.0375 אג' (0.000375 ₪) לכל דקת השמעה/צפייה או חלק ממנה, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימת הסכם זה – 0.45 אג' (0.0045 ₪) בגין כל השמעה / צפייה/ טעינה של הפקה.

 3. חבילות מוסיקה להאזנה שתמורתן משלם הצרכן דמי מנוי חודשי: דמי הרישיון הם בשיעור של 12.5% מההכנסות של השירות, אך לא פחות מ-1 ₪ למנוי לחודש לפלטפורמה אחת (אינטרנט בלבד) ו-1.43 ₪ למנוי לחודש לשתי פלטפורמות (אינטרנט וסלולר).

 4. שירות שידור סימולטני של תחנת רדיו וערוץ טלוויזיה טריסטריאליים (simulcasting): דמי הרישיון הם בשיעור של 5% מהכנסות השירות בגין שידור סימולטני של תחנות רדיו ו – 2.5% מהכנסות השירות בגין שידור סימולטני של ערוצי טלוויזיה, ללא סכום מינימום; או - ההכנסות מהשידור הסימולטני ייכללו בהכנסות מהשירות המוסיקלי או שירות ההפקות של מקבל הרישיון, בהתאם לאופי השידור (מוסיקה או הפקות), אולם מקבל הרישיון לא ישלם סכום מינימום בגין השידור הסימולטאני.

 5. שירות תכני ילדים דמי הרישיון הם בשיעור4% מההכנסות, אך לא פחות מ-0.1 אג' בגין כל השמעה / צפייה ביצירה הכלולה בתכני ילדים, או – לפי בחירת מקבל הרישיון והודעתו בכתב ומראש עם חתימה על רישיון – 0.0125 אג' לכל דקת השמעה / צפייה או חלק ממנה. תעריף זה נקבע בהתחשב בכך שהשירות אינו שירות מוסיקלי.

 6. שירות וידאו בתשלום לפי דרישה – VOD (יצירות קולנועיות כגון סרטים וסדרות)
  דמי הרישיון הם בשיעור 2% מההכנסות של השירות (ללא סינכרוניזציה)

Download Services (הורדה)

 • שירות מוסיקלי לטעינת קבצים בודדים – דמי הרישיון הם בשיעור 12.5% מההכנסות של השירות, אך לא פחות מ– 30 אג' לטעינת כל הפקה מוסיקלית.
 • הורדת תקליטים – דמי הרישיון הם בשיעור 12.5% מההכנסות של השירות, אך לא פחות מ– 12.5 אג' עבור כל יצירה הכלולה בתקליט או באלבום.

הצגת טקסט של יצירות ישראליות

 1. עבור שירות צפייה דמי הרישיון הם בשיעור 12.5% מההכנסות מהשירות, אך לא פחות מסכומי המינימום הבאים:

  • בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט ותווים – 4 ₪ לכל 1,000 צפיות.
  • בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט בלבד – 2.66 ₪ לכל 1,000 צפיות.
  • בגין צפייה ביצירה הכוללת תווים בלבד – 2.66 ₪ לכל 1,000 צפיות.
  • בגין צפייה ביצירה הכוללת אקורדים בלבד – 1.33 ₪ לכל 1,000 צפיות.

 2. דמי רישיון להצגת טקסטים, תווים ואקורדים מרפרטואר אקו"ם כחלק משירות אחר

  • בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט ותווים – 6 ₪ לכל 1,000 צפיות.
  • בגין צפייה ביצירה הכוללת טקסט בלבד – 3.99 ₪ לכל 1,000 צפיות.
  • בגין צפייה ביצירה הכוללת תווים בלבד – 3.99 ₪ לכל 1,000 צפיות.
  • בגין צפייה ביצירה הכוללת אקורדים בלבד – 1.99 ₪ לכל 1,000 צפיות.

הנחת שנה ראשונה
 1. למקבל הרישיון תוענק הנחה חד פעמית בשיעור של 20% ביחס לתעריף הרלבנטי, וזאת החל ממועד השקת השירות ולמשך 12 חודשים בלבד. ביחס לשירותי הורדה בלבד (Download), ההנחה כאמור תוענק למשך 24 חודשים ממועד השקת השירות.


תעריף אקו"ם – תנאים כלליים

 1. התעריפים שלהלן מתפרסמים על-ידי אקו"ם בע"מ, אגודת קומפוזיטורים, מחברים ומו"לים למוזיקה בישראל (להלן: "אקו"ם"). התעריפים נקבעו על דעת אקו"ם ובאחריותה בלבד.
 2. התעריפים המוצגים באתר אינם מהווים רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם. בטרם שימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם על המשתמש לפנות לאקו"ם ולהסדיר רישיון שימוש בכתב ומראש.
 3. דמי הרישיון הסופיים עבור כל משתמש ומשתמש ייקבע על-בסיס הנתונים והפרמטרים הרלוונטיים לגביו.  כל המבקש רישיון לשימוש ביצירות מרפרטואר אקו"ם מתחייב להעביר לאקו"ם את כל המידע והנתונים הנדרשים, על מנת לאפשר לאקו"ם לקבוע את שיעור התעריפים הישים והנכון עבור אותו משתמש.
 4. אקו"ם שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התעריפים מעת לעת.
 5. בכל מקרה של סתירה כלשהי בין התעריפים המתפרסמים באתר לבין רישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון, יגבר האמור ברישיון השימוש שנחתם עם מקבל הרישיון.
 6. הסכומים המפורטים בתעריפון זה אינם כוללים מע"מ, לכל תשלום יתווסף מע"מ כשיעורו החוקי, כנגד חשבונית מס כדין.
 7. כל האמור לעיל כפוף לתנאים החלים על אקו"ם על-פי קביעת בית הדין להגבלים עסקיים.

רישיונות דומים

אינטרנט - שירות עם היקף פעילות והכנסות נמוך

רישיון להשמעת מוסיקה ושימוש בטקסטים בדרך של Streaming on Demand, Streaming לאתרי אינטרנט ו/או שירותים מקוונים ויישומונים שהם לא מסחריים


אנחנו כאן בשבילך

לקוח, בעל עסק וכל משתמש מוסיקה, אנחנו כאן כדי לדאוג שבידיך הרישיון המתאים להשמעת מוסיקה בעסק הפרטי שלך.


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.ilכלל המחלקות    

טלפון: 03-6113545
דוא"ל: info-events@acum.org.il


טלפון: 03-6113555
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113550
דוא"ל: business@acum.org.il


טלפון: 03-6113523
דוא"ל: films@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: ohadn@acum.org.il


טלפון: 03-6113453
דוא"ל: zivr@acum.org.il


טלפון: 03-6113565
דוא"ל: mofaim@acum.org.il


טלפון: 03-6113545
דוא"ל: acum-eruim@acum.org.il


טלפון: 03-6113471
דוא"ל: karinp@acum.org.il


טלפון: 03-6113425
דוא"ל: smadarn@acum.org.il


טלפון: 03-6113400
דוא"ל: webmaster@acum.org.ilלא מצאת את הרישיון המתאים? דבר איתנו ונשמח לעזור לך!